White Roses

0

Bước 1: Sơn topcoat.

Bước 2: Dặm kim tuyến trắng ở đầu móng.

Bước 3: Vẽ nổi hoa hồng trắng ở ngón trỏ và ngón đeo nhẫn.

Bước 4: Vẽ lá và trang trí bên cạnh hoa.

Bước 5: Chấm bi xung quanh.

Bước 6: Sơn bóng.

Bước 7: Đính hạt lên ngón giữa và ngón út.

Nails : Kelly Pang
Photos : Nguyễn Long