White and Violet Flower

0

Nails: Kelly Pang
Photos: Nguyễn Long


Bước 1: Sơn topcoat.


Bước 2: Sơn màu tím đậm, nhạt và trắng ở đầu móng. Vẽ hoa ở ngón đeo nhẫn.


Bước 3: Vẽ lá.


Bước 4: Chấm nhụy hoa màu vàng.


Bước 5: Chấm bi xung quanh hoa.


Bước 6: Sơn kim tuyến ở các móng còn lại.