Wedding makeup‏

0

Hãy làm đẹp thêm với các tông màu trang điểm cho ngày trọng đại nhất của đời mình.
Enjoy different color shades for the different glorious moments on your special day.

Products:

   • Urban Decay Naked 3 Palette, $52 @ Macy’s
• Stila Liquid Lipstick (Bellissima), $22 @ Macy’s
• Urban Decay Midnight Cowboy Gloss, $19 @ Macy’s
• Urban Decay Gloss (Walk of Shame), $20 @ Macy’s
• Urban Decay Vice 2 Palette, $59 @ Macy’s
• Stila Lipgloss (Hot Pink Vinyl), $20 @ Macy’s
• Urban Decay Gloss (Peroxide), $19 @ Macy’s


Urban Decay Naked 3 Palette
Trong sản phẩm này, mỗi một tông màu có một tên gọi riêng. Ví dụ, “Strange” là tên gọi cho tông màu beige.
There is a name for each shade of color used in this product. For example, “Strange” is the name of the beige shade.


Urban Decay Vice 2 Palette
Trong sản phẩm này, mỗi một tông màu có một tên gọi riêng. Ví dụ, “Voodoo” là tên gọi cho tông màu tím.
There is a name for each shade of color used in this product. For example, “Voodoo” is the name of the purple shade.


Home Or Church Weddings | Lễ Cưới Tại Nhà Hay Nhà Thờ

   Lids, sockets, eyebrows | Mí mắt, hốc mắt, lông mày
Use Urban Decay Naked 3 Palette. Apply pink shade “Dust” on lids; apply brown shade “Nooner” on sockets, apply beige shade “Strange” under eyebrows.

Lips | Môi: Use Stila Liquid Lipstick (Bellissima) & Urban Decay Midnight Cowboy Gloss


Daytime Wedding Reception | Lễ Cưới Ban Ngày

   – Lids, sockets | Mí mắt, hốc mắt
Use Urban Decay Naked 3 Palette. Apply light brown “Trick” on lids; apply darker brown “Factory” on sockets.

– Lips | Môi: Use Stila Liquid Lipstick (Bellissima) & Urban Decay Gloss (Walk of Shame).


Evening Wedding Reception | Lễ Cưới Ban Chiều

   Lids, sockets, eyebrows | Mí mắt, hốc mắt, lông mày
Use Urban Decay Vice 2 Palette. Apply pink shade “Coax” on lids; apply purple shade “Voodoo” on sockets; apply peach shade “Dope” under brows.

Lips | Môi: Use Stila Liquid Lipstick (Bellissima) & Stila Lipgloss (Hot Pink Vinyl).


Dinner Party | Tiệc Tối

   Lids, sockets, eyebrows | Mí mắt, hốc mắt, lông mày
Use Urban Decay Vice 2 Palette. Apply purple shade “Voodoo” on lids; apply dark shade “Lovesick” on sockets.

Lips | Môi: Use Stila Liquid Lipstick (Bellissima) & Urban Decay Gloss (Peroxide).

Makeup, hair, & nails: HUE NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographer: DOMINIC WONG, imanstudios.net
Model: CHRISTINE NGUYEN