Warm & Fuzzy

0

 up-VB-d-10-2014 - Copy

Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG

up----10jpg-nail-art-warm-fuzzy-

 

Bước 1: Sơn móng màu trắng.
Bước2: Vẽ đường gợn sóng màu tím.
Bước 3: Vẽ thêm nhiều đường bên cạnh.
Bước 4: Hoàn thành phần đầu móng.
Bước 5: Vẽ 2 khối màu tím.
Bước 6: Thêm 2 khối màu vàng.
Bước 7: Thêm 2 hình vàng.
Bước 8: Vẽ thêm màu đỏ.
Bước 9: Chấm bi màu xanh.
Bước 10: Sơn bóng móng.