VietBeauty QUIZ OF THE MONTH / ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG – Tháng Hai 2108

0

Mời các bạn tham dự cuộc thi ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG với các giải thưởng giá trị của nhà bảo trợ OPI.

Cuộc thi bắt đầu vào thứ Tư, ngày 7 tháng Hai và chấm dứt vào 9 pm Chủ Nhật, ngày 18 tháng Hai (giờ miền Tây Hoa Kỳ)

Sau khi share cuộc thi này, bên dưới phần trả lời câu hỏi, các bạn cần cho biết:

1. Tên họ của bạn
2. Tên thành phố và tiểu bang mà bạn đang cư ngụ.

Danh sách trúng thưởng sẽ được công bố vào ngày 22 tháng Hai. Các bạn trúng thưởng sẽ cần cung cấp địa chỉ chính xác để VietBeauty gởi quà và báo biếu đến tận nhà.

Chúc các bạn may mắn!

Xin ấn vào link này để tham dự cuộc thi: https://www.facebook.com/vietbeautymag/


VietBeauty QUIZ OF THE MONTH – February 2018

Participate in VietBeauty QUIZ OF THE MONTH and win big prizes from OPI.

The Quiz starts on Wednesday, February 7 and will end on Sunday, February 18 at 9 pm (Pacific Time – US West Coast)

After sharing this Quiz and answering all the questions, please provide in your post:

1. Your full name
2. The city and state you are currently living in.

The list of the winners will be announced on February 22. The winners will then need to provide their full address for VietBeauty to send the OPI’s prizes and VietBeauty complimentary copies to your home.

Good luck!

Please click this link to participate: https://www.facebook.com/vietbeautymag/