Vẽ trên móng đỏ‏

0


Nails: Kelly Pang
Photos: Nguyễn Long


Bước 1: Sơn móng màu đỏ.


Bước 2: Vẽ nổi cánh hoa màu trắng.


Bước 3: Vẽ thêm nhiều hoa nhỏ trên móng.


Bước 4: Vẽ cánh hoa.


Bước 5: Chấm bi.


Bước 6: Đính hạt.