Vẽ hoa bằng cọ nét

0


Nails: Kelly Pang
Photos: Nguyễn Long


Bước 1: Sơn móng màu xanh có kim tuyến.


Bước 2: Vẽ cánh hoa màu vàng.


Bước 3: Thêm cánh hoa màu cam.


Bước 4: Và vẽ cánh hoa màu xanh.


Bước 5: Vẽ viền hoa màu đen và nhụy màu đỏ.


Bước 6: Viền hết các cánh hoa.


Bước 7: Chấm bi đen trang trí.


Bước 8: Sơn bóng.