Tự học vẽ Hoa Hồng / Roses

0


Bước 1: Sơn móng nền vàng tươi.


Bước 2: Dùng cọ nét màu đỏ vẽ viền khung hoa hồng như mẫu.


Bước 3: Tô đều nền 2 hoa hồng.


Bước 4: Dùng cọ nét đen vẽ từng cánh hoa hồng.


Bước 5: Vẽ lá màu xanh. Điểm nhẹ phần giữa lá màu vàng.


Bước 6: Vẽ viền lá bằng cọ nét đen.


Bước 7: Đính hạt nhựa hình trái tim, trang trí cho mẫu sinh động hơn.

Hình mẫu sau khi hoàn thành.

Thực hiện: Như Vũ