Trang Điểm Mắt Tự Nhiên Cho Mùa Xuân / Eye Makeup Beauty Tip for Spring

0

Eye Shadow Palette

Bước 1 : Dùng cọ ướt chấm màu đậm nhất (xem hình Eye Shadow Palette – Shade A) lên mí mắt trên và dưới.

Step 1 :Dip the tip of a dampened makeup brush into the darkest shadow (Shade A) and draw a line across your upper and lower lash lines.Bước 2 : Nhìn lên, chớp mắt để tạo đường dài trên mí mắt để bạn chấm vào màu mắt lợt hơn một chút (B).

Step 2 :Before the shadow dries, look up and blink – this marks a line on your skin in the creases, which you’ll want to fill up to with your contouring shadow (medium shade B)

Bước 3 : Chấm lên màu lợt nhất (C) lên trên đường mí mắt cho tới chân mày.

Step 3 :Rub the softest color in your palette (C) above the creases and up to the brow bones to highlight.

Bước 4 : Chấm màu mắt trắng (D) ở dưới mắt và ở dưới mí mắt để làm đôi mắt to sáng ra.

Step 4 : Sweep the light, pearly shadow (D) around the corners of your eyes to make them seem larger.Bước 5 : Vẽ một đường dài trên mí mắt với màu mắt đậm nhất (A) rồi dùng ngón tay hay cây quấn bông gòn và kéo lăn rộng ra để tạo sự tự nhiên giữa các màu mắt.

Step 5 : Trace on one last layer of liner (A) and smudge it with your finger or a cotton swab for a blurred effect.

Makeup: Kevin Nguyen
Photography: Steve Smith
Model: Kelly Nguyen