Trả Lương Cho Nhân Viên

0

Trả Theo Cách Làm Nhiều Hưởng Nhiều (Commission)

Cách này dùng tỉ lệ phần trăm dựa vào chi phí của dịch vụ thẩm mỹ. Người chủ lấy một phần của tiền khách trả để trang trải tốn phí bảo trì tiệm, thuế, bảo hiểm, quảng cáo, tiền mua sản phẩm, tiền thuê tiệm hàng tháng và các chi phí khác. Phần còn lại, chuyên viên thẩm mỹ hay thợ sẽ lãnh trọn.

Mức ăn chia thường được hai bên thương lượng ngay từ ngày đầu chủ thâu nhận nhân viên vào làm việc. Mức commission có thể thay đổi sau này tùy vào số lượng khách nhân viên đem về cho tiệm cũng như số lượng sản phẩm nhân viên giới thiệu bán cho khách.
Khởi đầu có thể 45/65 và 2% cho sản phẩm bán được (tức 45% tiền thu được thuộc về nhân viên, chủ lấy 65%, nhân viên hưởng 2% trên tổng số tiền bán sản phẩm cho khách). Mức ăn chia có thể tăng lên 60/40 và 10%.

Ví dụ cho mức commission 60/40 và 10% bán sản phẩm:
Trong một ngày, chuyên viên thẩm mỹ làm cho khách được tổng cộng $400 và bán $200 tiền sản phẩm. Nhân viên lãnh 60% tức $240. Tiệm thu 40% tức $160. Nhân viên nhận $20 tiền bán tổng cộng $200 sản phẩm cho tiệm (tức 10%), phần còn lại $180 là của tiệm.

LỢI Nhân viên nào làm giỏi, có nhiều khách, bán được nhiều sản phẩm thì lợi tức theo đó sẽ gia tăng. Mức ăn chia cho phép tiệm có một phần lợi tức để trả chi phí. Sản phẩm của tiệm bán chạy hơn nhờ mức chia cho nhân viên

HẠI Vào những ngày ế ẩm, nhân viên có thể không có đủ lợi tức. Nhân viên không kiểm soát được lợi tức thu vào; tất cả đều lệ thuộc vào lượng khách phục vụ.

Trả Theo Lương Cố Định (Salary)

Lương cố định được tính theo lương giờ. Một số tiệm gia tăng mức lương cố định khi nhân viên làm giỏi, bán được nhiều sản phẩm, mang đến cho tiệm nhiều khách, hoặc có khả năng chuyên môn cao, ngay cả khi nhân viên có trình độ học vấn cao. Nói chung, tiệm sẵn sàng trả lương cao khi thấy nhân viên mang thêm lợi tức về cho tiệm.

LỢI
Nhân viên có được đồng lương cố định bất kể ngày ế ẩm hay đông khách. Chủ tiệm được lợi vào những ngày thật đông khách. Nhân viên được lợi khi làm ở những tiệm có khách thất thường

HẠI Vào ngày đông khách, nhân viên cũng chỉ nhận một mức lương cố định. Lương cố định không tạo động cơ thúc đẩy nhân viên gia tăng số lượng khách phục vụ hoặc gia tăng sản phẩm bán cho khách.

Hiếu Nguyễn