Touch of Pink

0


Photography : Paul Do PaulDoPhotography.com & Trustin Nguyen 714.487.9598
Makeup & Hair : Jacky Tai
https://www.facebook.com/JackyTaiFashionandBeauty
Creative Assistants
: Amy Nguyen & Vince Le
Nails : Quynh Nhu Duong 626.456.3490
Model : Han Nguyen


Bước 1: Sơn màu trắng lợt lên móng.


Bước 2: Vẽ màu hồng theo hình hoa văn.


Bước 3: Vẽ thêm nét trong của hoa màu hồng. Vẽ hoa văn màu cam.


Bước 4: Vẽ nụ hoa cam ở đầu móng.


Bước 5: Sơn bóng rồi thêm những hột pearls lớn nhỏ.