Tóc dợn sóng cho mùa hè

0

Hair & Makeup: KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographer: DOMINIC WONG, imanstudios.net
Model: TRINH DANG

PRODUCTS: Suave Dry Shampoo $3.49 @ Drugstore
Aquage Uplifting Foam $17 @ Cosmoprof
Lea Journo Mirroir Glossing Cream $28 @ Macy’s
Top Styler (C-Shell) @ www.topstyler.com

Step 1: Section the hair.
Bước 1: Rẽ tóc.

Step 2: Apply a small amount of Lea Journo Mirroir Glossing Cream throughout the first hair section.
Bước 2: Xức một lượng nhỏ kem dưỡng ẩm và làm bóng tóc Lea Journo Mirroir Glossing Cream lên phần tóc thứ nhất.

Step 3: Wrap small hair subsection around two fingers and close with C-Shell
Bước 3: Quấn phần tóc nhỏ quanh 2 ngón tay rồi kẹp bằng dụng cụ sò kẹp tóc hình chữ C (C-Shell) của bộ quấn tóc Top Styler.


Step 4:
On top section, use the same technique but close the C-Shell in standing up position. And let it set for a couple of minutes.
Bước 4: Làm tương tự cho phần tóc đỉnh đầu nhưng kẹp C-Shell đứng lên và để vậy trong vài phút.


Step 5:
Unclip the C-Shells. Flip hair over and scrunch hair with the Aquage Uplifting Foam for natural easy waves.
Bước 5: Gở C-Shell ra. Đưa tóc sang một bên rồi dùng chai bọt tóc Aquage Uplifting Foam vuốt tóc để làm tóc dợn sóng tự nhiên.

Step 6: During the day if your hair gets dirty and oily, flip hair over and spray with a Suave Dry Shampoo.
Bước 6: Trong ngày, nếu tóc bị dơ hay ra dầu thì nghiêng đầu, lật tóc lên để xịt Suave Dry Shampoo.