Tóc búi “bộ ba” độc đáo

0

up-thumb-image001

Bước 1: Chia tóc làm ba phần.
Bước 2: Bắt đầu từ phần giữa, dùng tay xoắn chặt tóc theo hướng từ trái qua phải.
Bước 3: Tiếp tục xoắn tóc cho tới khi lọn tóc bắt đầu cuộn tròn. Dùng kẹp tăm cố định búi tóc, nhét và che đi phần ngọn tóc dư ra.
Bước 4: Thực hiện các bước tương tự với phần tóc bên phải để tạo ra búi tóc thứ hai.
Bước 5: Tiếp theo, xoắn phần tóc thứ ba sang phải, phía trên hai búi tóc đầu tiên và kéo sang bên kia đầu.
Bước 6: Nhét để che đi phần ngọn tóc dư và cố định bằng kẹp tăm. Hoàn tất!

toc-bui-image001

Chúc bạn thực hiện thành công!

Triệu Khánh Ngọc – VietBeauty Magazine