Tóc nơ cho cô dâu / Beautiful wedding hair bow

0


Hair, Makeup: K.D. NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographer: DOMINIC WONG, MWphotographics.com
Model: MORGAN LE

Products:
    • Conair Curling Iron $22.99 @ Drugstore
    • Redkin Spray Heat protection spray $14 @ Drugstore
    • Hair Velcro $15 @ Beauty supply


Bước 1: Chia tóc ở đỉnh đầu để cho đồ độn tóc tạo độ phồng rồi buộc tóc hình đuôi ngựa.
Step 1: Part hair at crown to insert hair velcro for volume then tie it into a ponytail.


Bước 2: Lấy một phần tóc nhỏ để quấn quanh đuôi ngựa.
Step 2: Take a small section of hair and wrap around the ponytail.


Bước 3: Chia đuôi ngựa ra thành 2 phần bằng nhau rồi uốn cong vào phía trong.
Step 3: Divide ponytail into two equal parts then curl it inward.


Bước 4: Rồi quấn lại thành cái nơ.
Step 4: Wrap it into a bow.


Bước 5: Uốn cong hết phần tóc còn lại.
Step 5: Curl the rest of hair.


Bước 6: Lấy 2 phần tóc bên ngoài quấn vô chính giữa.
Step 6: Take two small side sections of curls and roll it in toward the middle part.


Tóc : Phía sau – Bên phải

Tóc bên trái