Tóc dợn sóng cho mùa hè

0

Easy beach waves for summer


Hair & Makeup
: KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographer: DOMINIC WONG, imanstudios.net
Model: TRINH DANG

Products:
Suave Dry Shampoo $3.49 @ Drugstore
Aquage Uplifting Foam $17 @ Cosmoprof
Lea Journo Mirroir Glossing Cream $28 @ Macy’s
Top Styler (C-Shell) @ www.topstyler.com


Step 1
: Section the hair.
Bước 1: Rẽ tóc.


Step 2
: Apply a small amount of Lea Journo Mirroir Glossing Cream throughout the first hair section.
Bước 2: Xức một lượng nhỏ kem dưỡng ẩm và làm bóng tóc Lea Journo Mirroir Glossing Cream lên phần tóc thứ nhất.


Step 3: Wrap small hair subsection around two fingers and close with C-Shell
Bước 3: Quấn phần tóc nhỏ quanh 2 ngón tay rồi kẹp bằng dụng cụ sò kẹp tóc hình chữ C (C-Shell) của bộ quấn tóc Top Styler.


Step 4: On top section, use the same technique but close the C-Shell in standing up position. And let it set for a couple of minutes.
Bước 4: Làm tương tự cho phần tóc đỉnh đầu nhưng kẹp C-Shell đứng lên và để vậy trong vài phút.


Step 5: Unclip the C-Shells. Flip hair over and scrunch hair with the Aquage Uplifting Foam for natural easy waves.
Bước 5: Gỡ C-Shell ra. Đưa tóc sang một bên rồi dùng chai bọt tóc Aquage Uplifting Foam vuốt tóc để làm tóc dợn sóng tự nhiên.


Step 6: During the day if your hair gets dirty and oily, flip hair over and spray with a Suave Dry Shampoo.
Bước 6: Trong ngày, nếu tóc bị dơ hay ra dầu thì nghiên đầu, lật tóc lên để xịt Suave Dry Shampoo.