Tình viễn dương / Anchor of Love

0


Nails: Kelly Pang
Photo: Nguyễn Long
Makeup: Đức Hiển
Model: Thúy Diễm


Bước 1: Sơn móng nền gồm 3 móng xanh, 2 móng màu trắng sữa.


Bước 2: Vẽ đầu móng xanh dương đậm và góc móng màu trắng các hình vòng cung giống hình mẫu.


Bước 3: Dùng cọ nét màu xanh ngọc vẽ những đường thẳng song song ở góc tròn màu trắng.


Bước 4: Dùng cọ đắp bột nổi hình tròn trên 2 móng còn lại.


Bước 5: Vẽ hình mỏ neo màu xanh dương lần lượt ở các ngón.


Bước 6: Đính dây xích vàng và các hạt đá trắng bạc và vàng đồng trang trí giông hình mẫu.


Móng hoàn tất.