Thiên thần tình yêu

0


Nails:
KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG

Bước 1: Sơn móng màu trắng.

Bước 2: Dặm màu hồng lên móng.

Bước 3: Vẽ hình trái tim màu hồng.Bước 4:
Thêm một số hình trái tim, trừ ngón đeo nhẫn.

Bước 5: Gắn hình trái tim nổi lên ngón đeo nhẫn.

Bước 6: Gắn hột vàng xung quanh.

Bước 7: Chấm bi hồng trang trí.

Bước 8: Đính hạt.