Thiên thần và đôi cánh bạc / Bridal Ombre Hair

0


Hair & Makeup
: Quynh-Tram Vu, www.qtbeautycenter.com
Photographer: Vuong Vu, www.1abpro.com
Models: Jennifer Nguyen & Erick Le
Gown & Accessories: Elegant Bridal
Airplane: Socal Helicopters, 714.362.7576


Chuẩn bị
: Mua blonde hair extension có sẵn kẹp. Chiều dài của extension nên dài hơn tóc của bạn để đạt được màu sáng hơn ở đuôi tóc.

Preparation: purchase blonde clip-on extensions. Extension length should be longer than your real hair to achieve the lighter color effect at hair ends.Bước 1: Chia tóc cách đường viền chân tóc 1 inch.

Step 1: Section hair 1 inch away from the hairline.Bước 2: Dùng kim kéo tóc qua ống metal tube.

Step 2: Pull hair through the metal tube using loop needle.Bước 3: Dùng kềm xiết metal tubes. Dùng ống tube cột tóc lại trước khi gài extension là cách tốt nhất để giữ cho extension không bị rớt.

Step 3: Clamp the metal tubes. Fastened hair is the best way to keep the extensions in place.

Bước 4: Gài kẹp vô phần tóc được túm lại trong metal tube.

Step 4: Insert the extension clips in between the fastened hair.Bước 5
: Nếu không có sẵn ống metal tube, bạn cũng có thể đánh rối tóc để giúp extension không bị rớt.

Step 5: If metal tubes are not available, the alternative would be teasing.Bước 6:
Xịt keo lên phần tóc đánh rối. Gài extension vô phần tóc này.

Step 6: Hairspray the teased hair. Clip the extension into the teased hair

Enjoy your modern look of an effortless hairstyle!