Thiên thần tình yêu

0


Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn móng màu trắng.


Bước 2: Dặm màu hồng lên móng.


Bước 3: Vẽ hình trái tim màu hồng.


Bước 4: Thêm một số hình trái tim, trừ ngón đeo nhẫn.


Bước 5: Gắn hình trái tim nổi lên ngón đeo nhẫn.


Bước 6: Gắn hột vàng xung quanh.


Bước 7: Chấm bi hồng trang trí.


Bước 8: Đính hạt.