The Petals Of Love | Nail Art

0

Nails HTV NAILS
Model THI THI PHAM, Á quân ELITE MODEL LOOK Runner-Up
Makeup LURITA THÚY
Photography HARRIS THÔNG

Bước 1: Vẽ cánh hoa đầu tiên với màu trắng và hồng.
Bước 2: Làm cánh tiếp theo, chờ cho bột hơi khô lấy cọ đẩy cánh hoa lên tạo độ cong cho hoa.
Bước 3: Để bên cạnh cánh thứ 1, sử dụng keo dán móng định hình. Tiếp tục làm cánh thứ 3.
Bước 4: Dán cánh thứ 3 bên cạnh cánh thứ 2.
Bước 5, 6 : Làm giống bước 4.
Bước 7: Tạo cánh hoa nhún trước màu hồng đậm, trong màu vàng.
Bước 8: Tạo cánh hoa màu hồng đậm ở trên, thêm nhuỵ hoa để hoàn tất bông hoa.