Thay lời muốn nói

0


Nails:
KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG

Bước 1: Sơn móng màu hồng.


Bước 2:
Vẽ 2 sọc ngang màu đỏ lên móng.


Bước 3:
Thêm 2 sọc ngang màu trắng.


Bước 4:
Vẽ hình 3 trái tim màu đỏ.


Bước 5:
Ghi chữ và chấm bi lên móng.