Tạo khối và điểm nhấn cho khuôn mặt

0

Makeup, Hair, & Style: KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographer: DOMINIC WONG, imanstudios.net
Photographer’s Assistant: LATISHA LEUNG
Model: THUY-KHANH TRAN

Products:
Benefit Cream-To-Powder Foundation (Light & Dark) $30 @ Macy’s
Impulse MAC Translucent Powder $24 @ MAC
Cargo Pressed Powder $32 @ Macy’s
Mist Spray or Oil Control Spray $28 @ Macy’s

Bước 1: Chọn 2 màu phấn kem nhạt hơn da mặt của bạn. Đánh lên phần trán, sóng mũi, dưới mắt, dưới gò má, quanh miệng và cằm.
Step 1: Choose 2 shapes of cream foundation lighter than your own skin tone. Apply on forehead, nose bridge, under eyes, under cheek hollows, around smile lines, and chin.


Bước 2:
Chọn 2 màu phấn kem đậm hơn da mặt của bạn. Đánh phấn 2 điểm cùng của lông mày, 2 bên sóng mũi, gò má, bên dưới môi dưới và quai hàm.
Step 2: Choose 2 shapes of cream foundation darker than your own skin tone. Apply at the end of brows, both sides of nose bridge, cheek hollows, under lower lip and jaw lines.


Bước 3:
Dùng “sponge” đánh đều khắp mặt
Step 3: Use sponge to blend the whole face.


Bước 4:
Dặm phấn không màu (translucent powder) khắp mặt.
Step 4: Dab translucent powder all over.


Bước 5:
Đánh phấn màu (color pressed powder) lên những phần đậm.
Step 5: Apply color pressed powder on the dark areas.

Bước 6: Xịt hơi nước ẩm (mist spray) hay sản phẩm chống da dầu (oil control spray) lên khắp mặt.
Step 6: Spray mist spray or oil control spray all over face.