Sweet Valentine

0


Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn bóng móng màu hồng.


Bước 2: Vẽ trái tim lên móng.


Bước 3: Vẽ thật nhiều hình trái tim lên các móng còn lại.


Bước 4: Riêng ngón đeo nhẫn thì vẽ hết móng.


Bước 5: Chấm bi trắng.


Bước 6: Dặm kim tuyến bạc lên móng.