Sweet love

0

Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG

Bước 1: Sơn móng màu trắng.

Bước 2: Dặm xanh ở đầu móng.

Bước 3: Dặm thêm màu tím.

Bước 4: Tô màu đen ở đầu móng.

Bước 5: Viền kim tuyến màu trắng.


Bước 6:
Chấm bi trắng.

Bước 7: Sơn bóng.

Bước 8: Gắn đá lên móng.