Sweet love

0


Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn móng màu trắng.


Bước 2: Dặm xanh ở đầu móng.


Bước 3: Dặm thêm màu tím.


Bước 4: Tô màu đen ở đầu móng.


Bước 5: Viền kim tuyến màu trắng.


Bước 6: Chấm bi trắng.


Bước 7: Sơn bóng.


Bước 8: Gắn đá lên móng.