Sức sống | Lively Garden

0

2_up-suc-song-naillayout-7-1

Nails: NHƯ VŨ
Photos: LÊ THANH TÙNG

up-suc-song-naillayout-7-1

Bước 1: Tạo lá bên góc trái của móng. Áp dụng kỹ thuật vẽ cọ nét.
Bước 2: Vẽ tiếp lá thứ 2.
Bước 3: Vẽ tiếp lá thứ 3 & 4. Sau đó tạo cành như mẫu.
Bước 4: Vẽ con cánh cam (ladybug) nằm chính giữa 4 chiếc lá như mẫu.
Bước 5: Cuối cùng vẽ bông 5 cánh trắng nhụy vàng lên thân lá. Sơn bóng móng.

1_up-suc-song-naillayout-7-1