Staying in Love

0


Nails: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG
Makeup: DŨNG PHAN
Model: THÙY TRANG


Bước 1: Sơn topcoat lên móng.


Bước 2: Dặm xanh đầu móng.


Bước 3: Dặm thêm lớp màu đen.


Bước 4: Vẽ cánh hoa đầu tiên.


Bước 5: Vẽ thêm 1 cánh hoa.


Bước 6: Hoàn chỉnh bông hoa.


Bước 7: Vẽ thêm bông hoa ở phía trên.


Bước 8: Thêm 1 hoa bên cạnh rồi sơn bóng móng.