Stained Glass

0


Nails : Kelly Pang
Photos : Nguyễn Long

Bước 1: Sơn móng màu đỏ.

Bước 2: Vẽ màu trắng ở góc móng.

Bước 3: Thêm viền ngoài màu xanh nhạt.

Bước 4: Vẽ cánh hoa màu xanh lá cây ở ngoài.

Bước 5: Vẽ đường cung màu vàng.

Bước 6: Thêm cánh hoa màu vàng nhạt.

Bước 7: Vẽ đường cung màu xanh.

Bước 8: Vẽ cánh hoa màu trắng.

Bước 9: Viền đen hình vẽ.

Bước 10: Chấm bi đen trên đường viền rồi sơn bóng móng.