Sóng ( Waves )

0

Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG

Bước 1: Dặm 1 lớp mỏng màu hồng lên móng trắng.

Bước 2: Dặm màu vàng xéo ngang qua móng.

Bước 3: Thêm 1 lớp màu xanh ở đầu móng.
.

Bước 4: Vẽ hoa văn màu trắng


Bước 5:
Thêm 1 lớp hoa văn bên cạnh.
.


Bước 6:
Đính đá trang trí