Sắc màu trẻ trung‏

0

Bước 1: Dặm đầu móng màu vàng.

Bước 2: Dùng bột Acrylic vẽ nổi hoa màu vàng và trắng.

Bước 3: Vẽ hoa trắng nhụy vàng và hoa vàng nhụy trắng.

Bước 4: Chấm bi.

Bước 5: Đính hạt lên móng.Bước 6: Sơn bóng móng.

Hình hoàn chỉnh

 

Nails: Kelly Pang
Photos: Nguyễn Long
Model: Ngọc Diệp