Sắc màu nhiệt đới | Tropical colors

0
195

up-nail-art-layout-8-1

Nails KELLY PANG
Photos NGUYỄN LONG

nail-art-layout-8-1

Bước 1: Sơn móng màu trắng.
Bước 2: Vẽ hình thân quả dứa.
Bước 3: Vẽ hình tròn màu tím ở đầu móng.
Bước 4: Thêm hình tròn màu đỏ.
Bước 5: Vẽ thêm lá và cành dứa.
Bước 6: Vẽ sọc tạo mắt trái dứa. Sơn bóng móng.