Sắc màu mùa hạ‏

0


Nails: Kelly Pang
Photo: Nguyễn long


Bước 1: Sơn móng màu trắng bạc.


Bước 2: Dặm màu xanh lên móng.


Bước 3: Dặm thêm 1 lớp màu vàng nhạt.


Bước 4: Dùng bột Acrylic Powder vẽ cánh hoa.


Bước 5: Hoàn chỉnh cánh hoa.


Bước 6: Vẽ thêm các cánh hoa xung quanh.


Bước 7: Vẽ cây dừa trên ngón đeo nhẫn.


Bước 8: Hoàn thiện các móng còn lại và chấm bi trang trí.