Sắc màu mùa hạ (Summer colors)

0

Nails: KELLY PANG
Photo: NGUYỄN LONG


Bước 1:
Sơn móng màu trắng bạc.


Bước 2:
Dặm màu xanh lên móng.


Bước 3:
Dặm thêm 1 lớp màu vàng nhạt.


Bước 4:
Dùng bột Acrylic Powder vẽ cánh hoa.


Bước 5:
Hoàn chỉnh cánh hoa.


Bước 6:
Vẽ thêm các cánh hoa xung quanh.


Bước 7:
Vẽ cây dừa trên ngón đeo nhẫn.


Bước 8:
Hoàn thiện các móng còn lại và chấm bi trang trí.