Sắc màu hoa

0
253


Nails: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG
Model: ÁI CHÂU
Makeup: DŨNG PHAN


Bước 1: Sơn Topcoat.


Bước 2: Vẽ hoa vàng viền cánh màu trắng.


Bước 3: Thêm 1 nửa hoa màu đỏ.


Bước 4: Vẽ 1 cánh hoa màu tím đậm.Bước 5
: Thêm 1 cánh.


Bước 6: Hoàn chỉnh hoa và chấm bi đen lên hoa.


Bước 7: Sơn bóng móng.


Móng hoàn tất.