Sắc hoa‏

0


Nails
: Kelly Pang
Photography: Nguyễn Long
Makeup: Dũng Phan
Model: Sam


Bước 1: Sơn móng màu trắng.


Bước 2: Vẽ cánh hoa màu vàng.


Bước 3: Thêm hoa màu xanh và tím.


Bước 4: Cánh hoa màu đỏ ở góc móng.


Bước 5: Vẽ lá màu xanh.


Bước 6: Vẽ gân hoa màu đen.


Bước 7
: Sơn bóng.


Bước 8: Đính hoa đỏ lên móng đeo nhẫn.


Móng hoàn chỉnh.