Sắc đông | A Touch of Winter

0

nailart-up-dz

Nails KELLY PANG
Photos NGUYỄN LONG

up-111layout-8-1

Bước 1: Sơn móng màu trắng.
Bước 2: Vẽ cánh hoa màu đỏ.
Bước 3: Thêm 2 cánh bên cạnh.
Bước 4: Hoàn chỉnh 5 cánh hoa.
Bước 5: Vẽ hoa văn màu vàng và chấm bi đỏ.
Bước 6: Viền cánh hoa màu vàng.
Bước 7: Sơn bóng.
Bước 8: Đính hạt.