Sắc màu Á Đông / Eastern Influence

0


Nails: Jolie Pang
Model: Thảo Minh
Makeup: Dũng Phan
Photography: Nguyễn Long


Bước 1: Tô móng màu đen.


Bước 2: Dùng bột Acrylic Powder phối màu và vẽ hoa. Nghệ thuật vẽ nổi mới, cảm giác như chỉ vẽ bằng cọ nét.


Bước 3
: Vẽ lá xung quanh.


Bước 4: Gắn hoa và bướm ở ngón đeo nhẫn.


Bước 5: Chấm bi trang trí xung quanh.

Mẫu hoàn chỉnh.