Rose Garden

0

Nails: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG
Makeup: DŨNG PHAN
Model: BẢO TRÂM

Bước 1: Sơn móng bằng topcoat.


Bước 2:
Sơn màu hồng ở đầu móng.

Bước 3: Vẽ viền màu trắng lên móng.

Bước 4: Vẽ 4 hoa hồng trắng lên móng.

Bước 5: Thêm 4 hoa hồng trắng.


Bước 6:
Vẽ thêm 1 lớp hoa hồng màu trắng.

Bước 7: Viền 1 lớp kim tuyến vàng.


Bước 8:
Đính hạt lên móng.


Móng hoàn tất.