Rose garden‏

0


Nails: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG
Makeup: DŨNG PHAN
Model: BẢO TRÂM


Bước 1: Sơn móng bằng topcoat.


Bước 2: Sơn màu hồng ở đầu móng.


Bước 3
: Vẽ viền màu trắng lên móng.


Bước 4: Vẽ 4 hoa hồng trắng lên móng.


Bước 5
: Thêm 4 hoa hồng trắng.


Bước 6: Vẽ thêm 1 lớp hoa hồng màu trắng.


Bước 7: Viền 1 lớp kim tuyến vàng.


Bước 8: Đính hạt lên móng.


Móng hoàn tất.