Romantic Wedding‏

0


Nails: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG
Model: THÙY TRANG


Bước 1: Sơn dưỡng móng.


Bước 2: Sơn trắng đầu móng.


Bước 3: Dùng Acrylic vẽ hoa màu tím.


Bước 4: Thêm cánh hoa đỏ.


Bước 5: Hoàn chỉnh hoa màu đỏ và màu tím.


Bước 6: Vẽ lá màu xanh.


Bước 7: Chấm bi trắng và bi hồng trang trí.Móng hoàn tất.