Rhinestone Nail Designs

0

• Sơn móng màu tím.
• Phun đen ở đầu móng.
• Đính đá và dây xích xung quanh.

• Sơn móng màu tím.
• Sơn xéo màu bạc ở đầu móng.
• Đính đá trang trí.

• Sơn móng màu trắng.
• Dùng bông dặm kim tuyến đen và vàng lên móng.
• Vẽ hình trang trí màu đen.
• Đính đá.