Quyến rũ với phong cách tóc Pin-up / PIN-UP UPDO

0
217


Hair, Makeup & Style: HUE NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographer: DOMINIC WONG, MWphotographics.com
Photographer’s Assistant: LILIAN MAI
Model: TIEN DOAN

PRODUCTS:
    • Revlon Curling Iron, $22.99 @ Walmart
    • Got 2B Heat Protect ‘N’ Curl, $5.99 @ Walmart
    • Aquage Finishing Spray, $19 @ Walgreen
    • Tresemme Holding Spray, $3.99 @ Walmart


Bước 1: Xịt keo chống tóc cháy Got 2B Heat Protect ‘N’ Curl khắp đầu rồi chải đều.

Step 1: Spray Got 2B Heat Protect ‘N’ Curl heat protecting / heat activating spray all over hair, then comb through.


Bước 2: Chia tóc thành 5 phần.

Step 2
: Divide hair into 5 sections.


Bước 3: Dùng cây uốn tóc 1 ½ inch để uốn lọn tóc đứng.

Step 3
: Use 1 ½ inch curling iron to create stand-up curls.


Bước 4: Kẹp từng lọn tóc lại rồi xịt keo khắp đầu.

Step 4
: Secure each curl with hair pins, and spray holding spray all over hair.


Bước 5: Sau 15 phút, bạn lấy kẹp ra rồi kéo lọn tóc ra một chút.

Step 5: After 15 minutes, undo pins and slightly loosen the curls.


Bước 6: Xịt keo rồi gắn hoa hay nón trang trí tùy ý bạn.

Step 6
: Spray finishing spray and decorate hair with flower or hat pieces of your choice.