QL Beauty Eyelash Extension Shows

0

NGÀY GIỜ VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC EYELASH EXTENSION SHOW CỦA CÔNG TY QL BEAUTY

Jan 12 & 13,2014
Sunday & Monday
From 10 Am to 6 Pm
Seattle Nail Supply
1005 S King St,Seatlle,
WA 98104
Tel : 206-971-7409
Feb 23 & 24 , 2014
Sunday & Monday
From : 10 Am to 6 Pm
Sam Spa Nail Supply
Location 1: 9750 Walnut St,#135 Dallas, TX 75243
Location 2: 2619 W Pionerr Pkwy Grand Prairie,TX 75051
Tel:214-379-099
March 02 & 03,2014
Sunday & Monday
From : 9 Am – 8 Pm
Princess Nail Supply
Add: 1300 Buck Jones Rd, Raleigh,NC 27606
Tel: 877-733-4772 / 919-828-2930
March 30 & 31,2014
Sunday & Monday
From : 10 Am To 6 Pm
Supper Nail Supply
Add:13237 Bellaire Blvd Houston, TX 77083
Tel : (281) 988-0009
April 6 & 7,2014
Sunday & Monday
From : 10Am To 6 Pm
Nail Mark
5070 W Colonial Dr Orlando,FL 32808
Tel : (407) 523-6151
April 13 & 14,2014
Sunday & Monday
From : 10 am To 6 pm
Generation Beauty Supply
Add: 1930 International Blvd,
Oakland,CA 94606
Tel : 510-535-2397
April 20 & 21,2014
Sunday & Monday
From : 9 Am – 8 Pm
Princess Nail Supply
Add: 1300 Buck Jones Rd, Raleigh,NC 27606
Tel: 877-733-4772 / 919-828-2930

May 4 & 5,2014
Sunday & Monday
From : 10Am – 6Pm
Sam’s Spa Supply
Add : 10901 N Lamor Blvd,#405
Austin, Tx 78753
(817) 838-8886
(228) 383-3838

May 11 & 12, 2014
Sunday & Monday
Form: 10am To 5pm
Lớp học cấp tốc đào tạo dạy nghề nối lông mi.Giá $100/1 ngày,có thực hành.
US Maxim Nail Supply II
Add: 6533 Arlington Bldvd,# B
Fals Church, VA 22042
Tel: 703-538-9898
May 18 & 19,2014
Sunday & Monday
Nail Supply Store
Add: 8038 Garvey Ave,
Ste A Rosemead,
CA 91770
Tel: (626) 573-3606
May 25 & 26,2014
Sunday & Monday
From : 10 Am to 6 Pm
Nail Supply City
Add: 5495 Jimmy Carter Blvd,# B5 Norcross, GA 30093
Tel : 404-826-0888 / 214-679-4168
June 1 & 2, 2014
Sunday & Monday
From: 10am to 6pm
Lynamy Beauty & Nail Supply
Add: 4925 N.Broadway Street Chicago, IL 60640
Tel: (773) 275 – 1110
June 15 & 16,2014
Sunday & Monday
From : 10 Am To 6 Pm
Supper Nail Supply
Add:13237 Bellaire Blvd Houston, TX 77083
Tel : (281) 988-0009
June 21 – 23,2014
Saturday – Monday
Royal Lash
Las Vegas IBS Show
Eyelash Extension Show, Booth number #4949

Tel: (714)-462-2969
June 29 & 30,2014
Sunday & Monday
L&D Beauty Nail Supply
Add: 4389 N State Rd 7
Lauderdale Lake, FL 33319
Tel: (305)-207-5888
July 6 & 7,2014
Sunday & Monday
From : 10am to 6pm
Kelly Beauty Supply
Add: 264 Adams St Dorchester,MA 02122
Tel: (617) 282-0264
July 13 & 15, 2014
Sunday & Monday & Tuesday
Royal Lash

Cosmo Prof Las Vegas North America 2014
QL Beauty- Eyelash Extension Show-Booth number D #4133
July 20 & 21, 2014
Sunday & Monday
Nail World Beauty Products
Attn: To Chau
Add: 14301 Chef Menteur Hwy Apt C New Orleans, LA70129
Tel: (504) 254-0544
July 27 & 28, 2014
Sunday & Monday
Lynamy Beauty & Nail Supply

Attn: C.Maia
Add: 4925 N. Broadway Street Chicago, IL 60640
Tel: (773)-275-1110
Aug 3 & 4, 2014
Sunday & Monday
From: 10Am – 6Pm

Kelly Beauty Supply

Add: 264 Adams St Dorchester, MA 02122
Tel: 617-282-0264
Aug 10 & 11, 2014
Sunday & Monday
Nail Supply City
Add: 5495 Jimmy Carter Blvd, # B5,Norcross, GA 30093
Tel1: (404)-826-0888
Tel2: (214)-679-4168
Aug 24 & 25, 2014
Sunday & Monday
Sam Spa Nail Supply
Location 1: 9750 Walnut St,#135 Dallas, TX 75243
Location 2 : 2619 W Pioneer Pkwy Grand Prairie, TX 75051
Tel:
214-379-0995