Only Love

0


Nails: Kelly Pang
Photos: Nguyễn Long


Bước 1: Sơn móng màu tím nhạt.


Bước 2: Dặm màu tím xanh đầu móng.


Bước 3: Dùng cọ nét vẽ hoa trên móng.


Bước 4
: Vẽ lá màu xanh.


Bước 5: Thêm nét cong màu trắng.


Bước 6: Chấm bi trang trí.


Bước 7: Sơn bóng móng.