OCEAN BREEZE

0


Nails: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG
Makeup: QUÂN NGUYỄN
Model: TUYỀN NGUYỄN


Bước 1: Sơn móng 3 màu: xanh dương, màu da đậm và trắng.


Bước 2: Dặm đen đầu móng.


Bước 3: Vẽ 1 cánh hoa.


Bước 4: Thêm 1 cánh hoa.


Bước 5: Hoàn chỉnh phần cánh hoa.


Bước 6: Kéo dài cánh hoa.


Bước 7: Chấm bi.


Bước 8: Vẽ hoa văn bằng kim tuyến.


Bước 9: Với ngón đeo nhẫn, bạn dặm màu như hình vẽ.


Bước 10: Trang trí và đính hoa màu xanh.


Móng hoàn tất.