OBSESSED WITH COLORS: BLUE & GREEN

0
308


Photography : Paul Do PaulDoPhotography.com & Trustin Nguyen 714.487.9598
Makeup & Hair : Jacky Tai  
https://www.facebook.com/JackyTaiFashionandBeauty
Creative Assistants : Amy Nguyen & Vince Le
Nails : Quynh Nhu Duong 626.456.3490
Model : Huyen Trang Tran


Bước 1: Sơn một lớp topcoat lên móng.


Bước 2: Vẽ màu xanh nhạt.


Bước 3: Vẽ thêm màu xanh đậm và những chiếc lá xanh dương.


Bước 4: Vẽ thêm xanh nhẹ để thấy rõ nhiều lớp của hoa hồng.


Bước 5: Sơn hai lớp sơn bóng và gắn rhinestones.