Nữ Hoàng Mùa Đông

0
176

Nails: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG

Bước 1: Sơn móng màu đen.

Bước 2: Vẽ ở đầu móng họa tiết nhũ vàng.

Bước 3: Vẽ thêm họa tiết bên trái móng.

Bước 4: Hoàn chỉnh họa tiết bên phải móng.


Bước 5:
Chồng thêm 1 lớp màu bạc, chấm bi trang trí.

Bước 6: Sơn bóng móng.

Bước 7: Đính đá trang trí.


Móng hoàn tất.