Nồng nàn‏

0

 

Nails: Kelly Pang
Photos: Nguyễn Long
Model: Tuyết Ngọc


Bước 1 : Sơn móng màu cam.

Bước 2 : Vẽ hoa trắng lên móng.

Bước 3 : Trang trí xung quanh.

Bước 4 : Chấm bi.

Bước 5 : Sơn bóng lên móng.

Bước 6 : Đính hạt trắng làm nhụy hoa.

Móng hoàn chỉnh

Kelly Pang