Những phức tạp của luật lao động khi thuê người làm tại Hoa Kỳ

0

Tại Hoa Kỳ có rất nhiều người gốc Việt phát đạt nhanh chóng do làm chủ các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là nghề Nail và nhà hàng. Và mặc dù Hoa Kỳ có những luật lệ lao động rất phức tạp, điều đáng mừng là hầu hết người Việt làm chủ các doanh nghiệp nhỏ đều rất ít khi gặp rắc rối với luật lao động trong suốt nhiều thập niên qua.

nhung-phuc-tap-cua-lao-dong-khi-thue-nguoi-lam-tai-my

Photo: Lê Anh Tuấn, www.ArTuan.com

Tuy nhiên, từ vài năm nay bộ lao động liên bang và cơ quan lao động tại khắp các tiểu bang Hoa Kỳ đã tiến hành những vụ kiểm tra không báo trước nhắm vào tiệm Nail. Do sự hiểu biết sai lệch về các luật lệ thuê mướn nhân viên cũng như thiếu sự chuẩn bị, hàng loạt tiệm Nail của người Việt khắp nơi đã bị phạt vạ khá nặng nề vì phạm luật lao động. Thêm vào đó, một số chủ tiệm Nail cũng đã gặp phải những vụ thưa kiện của thợ liên quan đến vấn đề lương bổng.

Thời gian gần đây, những vụ kiểm tra của cơ quan lao động đã lan rộng đến các nhà hàng nhỏ. Và tương tự như những chủ tiệm Nail, nhiều chủ nhà hàng người Việt do lâu nay không quan tâm tìm hiểu luật lao động nên đã bị phạt vạ rất nặng, và một số khác cũng đã hao tốn khá nhiều tiền vì phải đối đầu những vụ thưa kiện của nhân viên. Gần đây nhất là vào tháng Mười năm 2014, thông tin từ bộ lao động liên bang Hoa Kỳ cho biết nhà hàng Việt Nam “Xanh Restaurant” tại Mountain View, California sau khi bị kiểm tra đã bị buộc phải bồi thường $93,381.00 cho 18 nhân viên vì phạm luật lao động, và phải trả tiền phạt cho chính phủ liên bang.

Vì sao chủ tiệm Nail và nhà hàng bị rắc rối với luật lao động?
Chủ tiệm Nail và nhà hàng có thuê mướn nhân viên (employee) thường bị phạt hay bị thưa kiện vì những vi phạm như sau:

1. Trả lương khoán (bao lương) hàng ngày hoặc hàng tuần cho nhân viên
Luật lao động quy định mọi nhân viên không thuộc thành phần được miễn trừ (non-exempt employee) phải được hưởng lương thông thường (regular rate) tính theo giờ làm việc ít nhất là mức tối thiểu theo luật hiện hành, cùng với lương giờ phụ trội (overtime pay), nếu có. Thợ Nail và nhân viên phục vụ trong nhà hàng là ‘non-exempt employee’.

Do quy định về lương bổng như vừa kể trên, chủ bao lương cho ‘non-exempt employee’ sẽ phạm luật lao động nếu mức lương bao tính ra không đủ trả cho lương thông thường và lương giờ phụ trội dựa trên tổng số giờ làm việc của nhân viên. Và đây là nguyên nhân chính yếu khiến nhiều chủ tiệm Nail và nhà hàng bị phạt vạ hoặc bị thưa kiện. Chủ tiệm Nail chia huê hồng (commission) hay trả thêm tiền thưởng (bonus) cho thợ cũng không ngoại lệ.

Cần lưu ý rằng khi ‘non-exempt employee’ được bao lương, hoặc chia huê hồng hay có lãnh thêm tiền thưởng, mức lương thông thường sẽ là tổng số tiền được trả chia đều với số giờ làm việc trong tuần. Riêng tại California, tổng số tiền đó không thể được chia hơn 40 giờ.

2. Không có hồ sơ ghi giờ làm việc của nhân viên
Để có thể áp dụng các quy định về lương bổng, luật lao động bắt buộc chủ nhân phải có hồ sơ giờ làm việc của ‘non-exempt employee’, bất luận nhân viên được bao lương, lãnh lương theo giờ hay theo từng sản phẩm, hoặc chia lương theo huê hồng. Mỗi khi trả lương cho nhân viên là ‘non-exempt employee’, chủ nhân cũng phải cung cấp bảng chiết tính giờ làm việc của nhân viên trong kỳ lương đó. Đây cũng là vi phạm hàng đầu khiến rất nhiều chủ tiệm Nail và nhà hàng đã bị phạt qua những lần kiểm tra của các cơ quan lao động trong suốt mấy năm vừa qua.

3. Lấy tiền ‘típ’ của nhân viên
Luật lao động quy định tất cả tiền ‘típ’ là của nhân viên. Vì vậy, chủ tiệm Nail và nhà hàng lấy hoặc trừ bớt tiền ‘típ’ của nhân viên là phạm luật và rất dễ bị kiện. Nếu khách hàng trả ‘típ’ cho nhân viên bằng thẻ tín dụng, luật liên bang cho phép chủ tiệm có quyền trừ khoản phí trả cho ngân hàng hay công ty vận hành máy thẻ tín dụng khi giao lại tiền ‘típ’ cho nhân viên. Luật này không áp dụng tại California.

Trong nghề nhà hàng, luật lao động liên bang cho phép chủ được trả lương căn bản dưới mức tối thiểu và dùng một phần tiền ‘típ’ để tính vào lương căn bản khi nhân viên có nhận tiền ‘típ’ trong lúc làm việc (tip credit). Tuy nhiên, có 7 tiểu bang quy định chủ nhà hàng không được phép trả lương căn bản dưới mức tối thiểu, bất luận nhân viên có nhận thêm tiền ‘típ’ hay không (Alaska, California, Minnesota, Montana, Nevada, Oregon và Washington).

Chủ nhà hàng cũng có quyền áp dụng phương thức ‘tip-pooling’ là buộc tất cả nhân viên phải góp chung tiền ‘típ’nhận được từ khách hàng, rồi chia đều cho mọi nhân viên trong nhà hàng. Dầu vậy, khi áp dụng phương thức này, tiền ‘típ’ chỉ có thể được chia cho những nhân viên có trực tiếp làm công việc phục vụ khách hàng mà thôi, và tiền ‘típ’ không thể được chia cho đầu bếp hay người quản lý nhà hàng.

4. Không cho nhân viên giờ nghỉ để ăn trưa
Hiện nay, luật của 21 tiểu bang bắt buộc chủ doanh nghiệp phải cho nhân viên giờ nghỉ để ăn trưa (không hưởng lương). Những năm gần đây, rất nhiều doanh nghiệp đã bị kiện vì phạm luật này. Trong số các tiểu bang có luật nghỉ để ăn trưa, có 7 tiểu bang còn buộc chủ phải cho nhân viên khoảng thời gian nghỉ ngắn giữa ca làm việc (California, Colorado, Kentucky, Minnesota, Nevada, Oregon, và Washington).

Tóm lại, luật lệ liên quan đến lương bổng và giờ làm việc của nhân viên rất phức tạp chứ không đơn giản như nhiều chủ doanh nghiệp vẫn lầm tưởng. Ngoài các quy định của Đạo luật Tiêu Chuẩn Lao Động Công Bằng (the Fair Labor Standards Act) của liên bang, mỗi tiểu bang còn có những quy định riêng biệt khác nhau. Cũng cần lưu ý rằng luật lao động Hoa Kỳ áp dụng cho mọi nhân viên, bất kể tình trạng di trú. Điều này có nghĩa rằng những người đi làm chui không có giấy tờ hợp lệ, vẫn có quyền khiếu nại với cơ quan lao động hoặc kiện chủ ra tòa nếu không được trả lương theo đúng quy định của luật hiện hành.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng đợi đến khi “mất bò mới lo làm chuồng”. Để có thể ngăn ngừa những vụ thưa kiện và tránh bị những khoảng tiền phạt nặng nề, chủ nhân các tiệm Nail và nhà hàng cần phải lưu tâm tìm hiểu cho thấu đáo những quy định của luật lao động áp dụng tại tiểu bang nơi doanh nghiệp đang hoạt động. Hãy làm ngay trước khi gặp phải một vụ kiểm tra của các cơ quan lao động hay nhận được một đơn kiện từ tòa án.

Cần thêm thông tin, có thể liên lạc Tiến sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh, điện thoại (949) 943-4396.

Tom Huỳnh, J.D.
T.Huynh@1stcounsel.com