Nguyện ước tình yêu – Angel’s Vow

0

Nails: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG
Model: THÙY TRANG

Bước 1: Sơn dưỡng móng.

Bước 2: Sơn trắng đầu móng.

Bước 3: Dùng Acrylic vẽ hoa màu tím.

Bước 4: Thêm cánh hoa đỏ.

Bước 5: Hoàn chỉnh hoa màu đỏ và màu tím.

Bước 6: Vẽ lá màu xanh.

Bước 7: Chấm bi trắng và bi hồng trang trí.

Móng hoàn tất.